Contacts  |  Hrvatski  |  English

Campsites

Campsite Sabljaci

Adresa Sabljak selo 65, Ogulin
Mobitel +385 989023085
E-mail kamp.sabljaci@gmail.com
Internet stranica http://www.kamp-odmoriste-sabljaci.hr/
Info

26 pitches

2010 © Tourist Board of Ogulin
Design & Development - Studio Revolucija