Kontakti  |  Hrvatski  |  English

14. OGFB_Javni poziv za komercijalni sadržaj

Temeljem Odobrenja Grada Ogulina (KLASA: 022-01/19-01/16, URBROJ: 2133/02-01/1-19-02) od 21.05.2019., Turistička zajednica grada Ogulina poziva sve zainteresirane na dostavu ponude za obavljanje komercijalne usluge za vrijeme održavanja 14. Ogulinskog festivala bajke, od 07. do 09. lipnja 2019., na lokaciji Parka kralja Tomislava, Ogulin - scena Potjeh.

Prijaviti se možete putem prijavnog obrasca u prilogu, a u nastavku možete pročitati više o uvjetima i postupku prijave.

14ogfb

UVJETI I POSTUPAK PRIJAVE:

1. Prijavitelji su dužni samostalno osigurati infrastrukturu za obavljanje komercijalne usluge iz prijave (TZ ne raspolaže infrastrukturom za prodaju, štandovima i sl.).

2. Pravovaljana i potpuna prijava je ona prijava koja je zaprimljena u roku i sadrži ispunjen prijavni obrazac i pripadajuće priloge, ovisno o osobnosti prijavitelja.

3. Prijave se šalju isključivo na mail: aleksandra@tz-grada-ogulina.hr

4. Rok za dostavu prijava temeljem ovog Javnog poziva je: nedjelja, 02.06.2019. do 24:00.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na kontakt:

Aleksandra Kolić Puškarić: aleksandra@tz-grada-ogulina.hr; +385 99 70 38 116

Dokumenti

Javni poziv_obrazac prijave 14. OGFB

2010 © Turistička zajednica grada Ogulina
Design & Development - Studio Revolucija