Kontakti  |  Hrvatski  |  English

CORRIGENDUM No: 1 / ISPRAVKA br. 1

CORRIGENDUM No: 1 / ISPRAVKA br. 1

PROCUREMENT NOTICE AND ISNTRUCTIONS TO TENDERERS

Publication Ref: IPA2007/HR/16IPO/001-040202-wks.1

Subject/Predmet: Works Procurement for reconstruction works on the building Center for visitors “Ivana’s house of fairy tales”/ Natječaj za izvođenje radova rekonstrukcije zgrade Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke    

Europe (non EU), Croatia

Location – Ogulin

logo EU2

 

 I.                   The following corrections are made to the Work Procurement Notice / Slijedeće  ispravke su napravljene u Objavi natječaja za radove: 

The former text - Point 17.a.)/ Stari tekst glasi  - točka 17.a):

a.         The annual turnover of the tenderer for the last 3 years (2009, 2010 and 2011) must be equal to or exceed 8,5 mil Kuna; /  Godišnji promet za zadnje 3 godine (2009., 2010. i  2011.) mora biti jednak ili veći od 7 milijuna Kuna.

The annual turnover of the joint venture/consortium (in case of a joint venture/consortium), for the last 3 years (2009, 2010 and 2011) is equal to or exceeds 8,5 mil Kuna per year/ Godišnji promet zajednice ponuditelja (u slučaju zajednice ponuditelja) za zadnje 3 godine (2009., 2010. i 2011. ) jednak je ili veći od 7 milijuna Kuna.

Shall read as new text – Point 7.a. / Novi tekst glasi – točka 17.a.:

a.     The annual turnover of the tenderer for the last 3 years (2009, 2010 and 2011) must be equal to or exceed 8,5 mil Kuna; /  Godišnji promet za zadnje 3 godine (2009., 2010. i  2011.) mora biti jednak ili veći od 8,5 milijuna Kuna.

The annual turnover of the joint venture/consortium (in case of a joint venture/consortium), for the last 3 years (2009, 2010 and 2011) is equal to or exceeds 8,5 mil Kuna. / Godišnji promet zajednice ponuditelja (u slučaju zajednice ponuditelja) za zadnje 3 godine (2009., 2010. i 2011. ) jednak je ili veći od 8,5 milijuna Kuna.

II.                   The following corrections are made to Instructions to tenderers / Slijedeći ispravke su napravljene  u Uputama ponuditeljima: 

The former text - Point 10./ Stari tekst glasi  - točka 10:

Economic and financial capacity of tenderer / Ekonomski i financijski kapacitet ponuditelja:

1. The annual turnover of the tenderer for the last 3 years (2009, 2010 and 2011) must be equal to or exceed 8,5 mil Kuna; / Godišnji promet za zadnje 3  godine (2009., 2010. i  2011.) mora biti jednak ili veći od 8,5 milijuna Kuna.

The annual turnover of the joint venture/consortium (in case of a joint venture/consortium), for the last 3 years (2009, 2010 and 2011) is equal to or exceeds mil. Kuna. / Godišnji promet zajednice ponuditelja (u slučaju zajednice ponuditelja) za zadnje 3 godine (2009., 2010. i 2011. ) jednak je ili veći od 7 milijuna Kuna po godini.

Shall read as new text – Point 7.a. / Novi tekst glasi – točka 17.a.:

Economic and financial capacity of tenderer / Ekonomski i financijski kapacitet ponuditelja:

1. The annual turnover of the tenderer for the last 3 years (2009, 2010 and 2011) must be equal to or exceed 8,5 mil Kuna; / Godišnji promet za zadnje 3  godine (2009., 2010. i  2011.) mora biti jednak ili veći od 8,5 milijuna Kuna.

The annual turnover of the joint venture/consortium (in case of a joint venture/consortium), for the last 3 years (2009, 2010 and 2011) is equal to or exceeds 8,5 mil. Kuna. / Godišnji promet zajednice ponuditelja (u slučaju zajednice ponuditelja) za zadnje 3 godine (2009., 2010. i 2011. ) jednak je ili veći od 8,5 milijuna Kuna.

All other terms and conditions of the Work Procurement Notice and Instructions to tenderers remain unchanged. The above corrections to the Work Procurement Notice and Instructions to tenderers are integral part of the Procurement Notice and Instructions to tenderers./ Sve ostale odredbe i uvjeti navedeni u Objavi natječaja za radove i Uputama ponuditeljima ostaju nepromijenjene. Gore navedene ispravke u Objavi natječaja za radove i Uputama ponuditeljima su sastavni dio Objave natječaja za radove i Uputa ponuditeljima.

Dokumenti

Corrigendum/Ispravka br.1

2010 © Turistička zajednica grada Ogulina
Design & Development - Studio Revolucija