Kontakti  |  Hrvatski  |  English

CORRIGENDUM No: 2 / ISPRAVKA br. 2

Instruction to tenderers and Special cnditions/Upute
ponuditeljima i Posebni uvjeti

Publication Ref: IPA2007/HR/16IPO/001-040202-sup.1

Subject/Predmet:  Supply of Multimedia equipment / Nabava multimedijske opreme

Europe (non EU), Croatia

Location – Ogulin

logo EU2
    I. The following correction is made to the Instruction to tenderers /
    Ispravak je učinjen u Uputama ponuditeljima

 The former text  / Stari tekst glasi :

 4.3. Contractors must present proof of origin to the Grant Beneficiary no later than when the contract is signed, for equipment and vehicles of a unit price of purchase of more then 5 000 EUR. For all other equipment the tenderer will have to submit a statement that the equipment fulfils the rule of origin. / Najkasnije sa potpisanim ugovorom ponuđač mora dostaviti potvrdu o podrijetlu opreme korisniku darovnice za opremu i vozila jedinične cijene veće od 5 000 EUR. Za svu ostalu opremu koja će biti ugrađena ponuđač će morati dostaviti izjavu da ista ispunjava odredbu o podrijetlu.

Shall read as new text / Novi tekst glasi :

4.3. Contractors must present the proof of origin to the Grant Beneficiary together with the request for Provisional Acceptance, for equipment and vehicles of a unit price of purchase of more than 5 000 EUR. For all other equipment the tenderer will have to submit a statement that the equipment fulfils the rule of origin prior to its instalment. / Najkasnije sa zahtjevom za izdavanjem Potvrde o privremenom prihvatu ponuđač mora dostaviti potvrdu o podrijetlu opreme korisniku darovnice za opremu i vozila jedinične cijene veće od 5 000 EUR. Za svu ostalu opremu koja će biti ugrađena ponuđač će morati dostaviti izjavu da ista ispunjava odredbu o podrijetlu prije njene ugradnje.

II.      The following correction is made to the Special conditions / Ispravak je učinjen u Posebnim uvjetima

 The former text  / Stari tekst glasi :

26.1. Payments shall be made in national currency, KUNA.  Payments shall be
authorised and made by Tourist board of the city of Ogulin. / Plaćanje će se izvršiti u nacionalnoj valuti, kuna. Plaćanje će izvršiti Turistička zajednica grada Ogulina.

In order to obtain payments, the Contractor must forward to the authority referred to in paragraph 26.1 above: / Kako bi osigurao isplatu, dobavljač je
dužan dostaviti tijelu navedenom u članku 26.1.

Contractors must present proof of origin to the Grant Beneficiary no later than after the signature of the Contract for equipment supplies and materials of a unit price of purchase of more than 5 000 EUR. For the equipment for which the unit price is less than 5000€ the Contractor shall, prior to its instalment, submit a statement attesting the origin of supplies, equipment and materials. Failure to
comply with this condition may result in the termination of the contract./ Najkasnije sa potpisom ugovora  Dobavljač mora dostaviti korisniku bespovratnih sredstava potvrdu o podrijetlu  za opremu i materijal jedinične cijene veće od 5 000 eura a za ugrađenu opremu, uređaje i materijale čija je jedinična cijena manja od 5.000,00 EUR dostavit će pisanu izjavu prije ugradnje iste. Propust u ispunjavanju ovog uvjeta može rezultirati raskidom ugovora.

The payment will be made after proper execution of the contract following provisional acceptance of the supplies. / Isplata će uslijediti nakon
odgovarajućeg izvršenja ugovora, nakon privremenog prihvata opreme.

Shall read as new text / Novi tekst glasi :

26.1. Payments shall be made in national currency, KUNA.  Payments shall be authorised and made by Tourist board of the city of Ogulin. / Plaćanje će se izvršiti u nacionalnoj valuti, kuna. Plaćanje će izvršiti Turistička zajednica grada Ogulina.

In order to obtain payments, the Contractor must forward to the authority referred to in paragraph 26.1 above: / Kako bi osigurao isplatu, dobavljač je
dužan dostaviti tijelu navedenom u članku 26.1. 

Contractors must present proof of origin to the Grant Beneficiary together with the request for Provisional Acceptance, for equipment supplies and materials of a unit price of purchase of more than 5 000 EUR. For the equipment for which the unit price is less than 5000€ the Contractor shall, prior to its instalment, submit a statement attesting the origin of supplies, equipment and materials. Failure to comply with this condition may result in the termination of the contract./ Najkasnije sa zahtjevom za izdavanjem Potvrde o privremenom prihvatu Dobavljač mora dostaviti korisniku bespovratnih sredstava potvrdu o podrijetlu za opremu i materijal jedinične cijene veće od 5 000 eura a za ugrađenu opremu, uređaje i materijale čija je jedinična cijena manja od 5.000,00 EUR dostavit će pisanu izjavu prije ugradnje iste. Propust u ispunjavanju ovog uvjeta može rezultirati raskidom ugovora.

The payment will be made after proper execution of the contract following provisional acceptance of the supplies. / Isplata će uslijediti nakon odgovarajućeg izvršenja ugovora, nakon privremenog prihvata opreme.

All other terms and conditions of the Instructions to tenderers and Special
conditions remain unchanged. The above corrections in the Instruction to
tenderers and Special conditions are integral part of the Instruction to
tenderers and Special conditions./ Sve ostale odredbe i uvjeti navedeni u Uputama ponuditeljima i Posebnim uvjetimaostaju nepromijenjene. Gore navedena ispravka u Uputama ponuditeljima i Posebnim uvjetima su sastavni dio Uputa ponuditeljima i Posebnim uvjetima.
    

 

Ogulin, 19/02/2013.

Dokumenti

Corrigendum 2 / Ispravka 2

2010 © Turistička zajednica grada Ogulina
Design & Development - Studio Revolucija