Kontakti  |  Hrvatski  |  English

Interaktivni izlog i bluetooth marketing

U izlogu Turističko informativnog centra u Ul. Kardinala A. Stepinca instaliran je interaktivni izlog. Cilj postavljanja Izloga je omogućiti pristup turističkim informacijama 24 sata neprekidno.

interaktivni izlog

U izlogu Turističko informativnog centra u Ul. Kardinala A. Stepinca instaliran je interaktivni izlog. Cilj postavljanja Izloga je omogućiti pristup turističkim informacijama 24 sata neprekidno. Dodirom na Izlog korisniku je omogućen jednostavan pristup informacijama  o smještajnim kapacitetima, ugostiteljskim objektima, turističkim atrakcijama, aktualnim manifestacijama i drugim servisnim informacijama. 

Istovremeno je postavljen i bluetooth uređaj - jedan od najnaprednijih načina oglašavanja koji preko bluetooth veze direktno komunicira s korisnikom i isporučuje reklamne sadržaje na njegov mobilni uređaj. Bluetooth uređaj skenira okolinu i odašilje multimedijalne digitalne sadržaje na mobilne uređaje korisnika s dometom od 30-ak m. Pritom korisnik, ukoliko mu je uključena bluetooth aplikacija, dobije na svoj mobilni uređaj besplatan sadržaj  s mogućnošću da je prihvati ili odbije.

Svojom atraktivnom lokacijom, izlog i bluetooth uređaj omogućuju  projekciju marketinških poruka. Turistička zajednica grada Ogulina time omogućuje svojim članovima korištenje izloga za projekciju njihovih reklamnih poruka.

2010 © Turistička zajednica grada Ogulina
Design & Development - Studio Revolucija