Kontakti  |  Hrvatski  |  English

Poziv na edukativnu radionicu

O 1.siječnja 2016. godine će se primjenjivati Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 126/15).

Kako bismo na vrijeme upoznali sve obveznike iz čl. 2. navedenog Pravilnika, organiziramo javnu edukativnu radionicu u ponedjeljak, 21.prosinca 2015. godine u velikoj dvorani Gradske vijećnice (ul. B. Frankopana 11) sa početkom u 13 sati.

Dobro nam došli!

II. POPIS TURISTA

Članak 2.

(1) Popis turista vodi se za područje Republike Hrvatske, a prema području za koje su osnovane turističke zajednice.

(2) Popis turista vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu ili fizičku osobu koja:

1. pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost;

2. pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, crusing);

3. pruža uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

(3) Popis turista vodi se i za:

1. vlasnike kuća i stanova za odmor i za sve osobe koje noće u toj kući ili stanu;

2. stanovnike turističke općine ili grada koji ima obvezu prijave osoba koje borave u njegovoj kući ili stanu.

2010 © Turistička zajednica grada Ogulina
Design & Development - Studio Revolucija