Kontakti  |  Hrvatski  |  English

Poziv studentima na prijavu za rad na projektu IKB

Turistička zajednica grada Ogulina, u okviru provedbe projekta Centar za posjetitelje „Ivanina kuća bajke“ financiranog od strane Europske unije, potražuje studente za prijepis tekstova na raznim jezicima i unos tekstova u bazu podataka i ostale poslove prema potrebi projekta.

logo EU2

Predviđeni rok trajanja ugovora je tri mjeseca sa najmanje jednim sastankom mjesečno u Turističkom uredu. Napominjemo da su troškovi eventualnog putovanja sadržani u bruto naknadi.

Naknada za rad: bruto 600 EURA po uspješno izvršenom ugovoru i tečaju InforEura. Imajte na umu da se ugovor može raskinuti i ranije bez naknade u slučaju neizvršenja ugovornih obveza.

Uvjeti koje student mora zadovoljiti:

-  da ima stalni pristup računalu i internetu

-  da ima osiguranu mogućnost plaćanja Ugovora preko studentskog servisa

- da je redovni student upisan u najmanje 2. godinu studiranja

- da dobro poznaje rad na računalu - MS office, internet (bit će organizirana provjera znanja)

- poznaje jedan svjetski jezik (engleski, njemački, talijanski, francuski, ruski i dr.)

Način prijave:

- isključivo elektroničkom poštom na:  tz-grada-ogulina@ka.t-com.hr sa naznakom u Predmetu: „IKB-studentska prijava“

- obvezni prilozi: životopis (na hrvatskom jeziku i jeziku za koji se prijavljuje na obrascu Europass) i potvrdu o studiranju.

Rok prijave: 9. rujna 2013. godine

Testiranje i odabir: 12. rujna 2013. godine u 11 sati u Turističkom uredu, Ul. Kadinala A. Stepinca 1, Ogulin.

2010 © Turistička zajednica grada Ogulina
Design & Development - Studio Revolucija