Kontakti  |  Hrvatski  |  English

Poziv za nadmetanje za izvođenje radova rekonstrukcije zgrade Centar za posjetitelje IKB

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OGULINA

47300 OGULIN

KARDINALA A. STEPINCA 1

 

Ogulin, 23.07.2012.  

Our ref. / Referenca: IPA2007/HR/16IPO/001-040202-wks.1 

 

SUBJECT / PREDMET:
Invitation to tenderer for
reconstruction works on the building Center for visitors “Ivana’s house of fairy tales”/ Poziv na podnošenje ponude za izvođenje radova rekonstrukcije zgrade
Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke  
   

logo EU2

Dear Sirs,/ Poštovani,

            Tourist Board City of Ogulin is pleased to invite you to tender for Reconstruction works of the building Center for visitors “Ivana’s house of fairy tales”, within the project  Center for Visitors ''Ivana's House of Fairytale''-Ogulin / Turistička zajednica grada Ogulina Vas poziva da podnesete ponudu na natječaj za Izvođenje radova rekonstrukcije zgrade Centra za posjetitelje „Ivanina kuća bajke“ u Ogulinu.

            Please find enclosed the following documents, which constitute the tender dossier / U privitku ovog poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji čine natječajnu dokumentaciju:

  1. INSTRUCTIONS TO TENDERERS / UPUTE PONUDITELJIMA   
  2. DRAFT WORKS CONTRACT WITH ANNEXES/ NACRT UGOVORA O RADOVIMA S DODACIMA

 

FORM WKS 1.3. / OBRAZAC WKS 1.3. Draft Works Contract / Nacrt Ugovora o radovima

FORM WKS 1.4. / OBRAZAC WKS 1.4. Special Conditions/ Posebni Uvjeti

FORM WKS 1.5. / OBRAZAC WKS 1.5 General Conditions/ Opći Uvjeti 

FORM WKS 1.6/ OBRAZAC WKS 1.6 Technical Specifications/ Tehničke Specifikacije

FORM WKS 1.7. / OBRAZAC WKS 1.7. Bill of Quantities /Troškovnik 

FORM WKS 1.8. / OBRAZAC WKS 1.8. Drawings / Nacrti 

FORM WKS 1.9. / OBRAZAC WKS 1.9 Organisation Chart /Organizacijska struktura

FORM WKS 1.10. / OBRAZAC WKS 1.10: General Information about the Tenderer / Opći podaci o ponuditelju

FORM WKS 1.11. / OBRAZAC WKS 1.11. Power of Attorney/ Punomoć 

FORM WKS 1.12. / OBRAZAC WKS 1.12. Financial Statement / Financijski podaci 

FORM WKS 1.13. / OBRAZAC WKS 1.13. Financial Identification Form / Obrazac financijske identifikacije

FORM WKS 1.13.a / OBRAZAC WKS 1.13 a. Legal Entity Form - individual/ Obrazac pravne osobnosti - pojedinac 

FORM WKS 1.13.b / OBRAZAC WKS 1.13 b. Legal Entity Form - private/ Obrazac pravne osobnosti - privatnici 

FORM WKS 1.14. / OBRAZAC WKS 1.14. Technical Offer/ Tehnička Ponuda 

FORM WKS 1.15. / OBRAZAC WKS 1.15.:  Tender Form for a Works Contract / Izjava ponuditelja za Ugovor o radovima 

FORM WKS 1.16. / OBRAZAC WKS 1.16. Performance Guarantee / Jamstvo za dobro izvršenje ugovora 

FORM WKS 1.17. / OBRAZAC WKS 1.17.:  Tender Guarantee Form / Jamstvo za ozbiljnost ponude 

FORM WKS 1.18. / OBRAZAC WKS 1.18.: Retention Guarantee / Jamstvo kvalitete

  1. OTHER INFORMATION: OSTALE INFORMACIJE

I. ADMINISTRATIVE COMPLIANCE / OBRAZAC ADMINISTRATIVNE

    USKLAĐENOSTI

II. EVALUATION GRID / OBRAZAC EVALUACIJE

Note: Administrative and evaluation grid are to be considered only as a checklist during the preparation of your offer as they represent evaluation documents. / Imajte na umu da Obrazac administrativne usklađenosti i evaluacijski obrazac služe samo kao kontrolna lista ponuditeljima tijekom pripreme ponude s obzirom da sačinjavaju dokumente za ocjenjivanje ponuda.  

For full information about procurement procedures please consult the Practical Guide to contract procedures for EU external actions and its annexes, which can be downloaded from the following web page: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm  /Za potpune informacije o pravilima javne nabave molimo da pogledate Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama, koji su dostupni na sljedećoj Internet stranici: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm .

                        We look forward to receiving your tender before the submission deadline 05.09. 2012 until 12,00 hours local time to the address: Kardinala A. Stepinca 1, 47300 Ogulin / Radujemo se Vašoj ponudi koju trebamo zaprimiti najkasnije do 05.09. 2012. Godine do 12,00 sati po lokalnom vremenu na adresu Kardinala A. Stepinca 1, 47300 Ogulin.

Yours sincerely, / S poštovanjem,

Ankica Puškarić

Project manager/Voditeljica projekta 

Dokumenti

Works procurement notice/Objava natječaja za radove

2010 © Turistička zajednica grada Ogulina
Design & Development - Studio Revolucija