Kontakti  |  Hrvatski  |  English

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA POPUNU RADNIH MJESTA U IVANINOJ KUĆI BAJKE

Na temelju provedenog postupka po objavljenom Javnom natječaju za popunu radnih mjesta i Izvješća Komisije za popunu radnih mjesta (nakon javnog otvaranja pristiglih ponuda i dokumentacije, te usmene i pismene provjere znanja kandidata), privremena ravnateljica objavljuje da su sljedeći kandidati izabrani temeljem najvećeg broja ostvarenih bodova kako slijedi:

1. za radno mjesto stručnog suradnika za razvoj sadržaja, istraživanje, dokumentaciju i knjižnicu izabrana je Sanja Kolić

2. za radno mjesto pedagoga animatora izabrana je Maja Simon.

Za radno mjesto voditelja prijemnog odjela, marketinga i promocije nije izabran kandidat. Javni natječaj za popunu ovog radnog mjesta će biti ponovljen.

2010 © Turistička zajednica grada Ogulina
Design & Development - Studio Revolucija