Kontakti  |  Hrvatski  |  English

Uputa iznajmljivačima smještaja

Želimo Vam uspjeh u poslovanju.

Od 1. siječnja 2016. godine, sukladno Pravilniku  o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 126/15), obvezni ste prijavu i odjavu turista voditi putem sustava eVisitor, koji omogućuje i prijavu i odjavu turista u MUP. 

Molimo sve iznajmljivače građane da imaju na umu da, pored prijave i odjave turista, moraju svakom gostu izdati račun te voditi evidenciju prometa. Popis turista nisu dužni voditi, obzirom da moraju koristiti sustav eVisitor koji isti automatski generira.

Napominjemo da ćemo sve važne obavijesti vezano za djelatnost iznajmljivanja smještaja objavljivati u rubrici Obavijesti TZ u sustavu eVisitor.

 

Pregled kategorije turističkih mjesta i visina boravišne pristojbe za 2016. godinu

             

Turistički razred i turistička mjesta

Koeficijent

Paušalni iznos po postelji za 2015.g.

Iznos b.p. po noćenju za 2015.g.

A KATEGORIJA

 

 

 

 

B KATEGORIJA

Ogulin, Otok Oštarijski

Naselje Ogulin obuhvaća:A. Šenoe, B. Frankopana, Bolnička, Bošt, Brezik, Brod, Brodski odvojak, Bukovica, Bukovnička, Bukovnički odvojak, Bukovnik, Cvijetna, Dlakovac, Dobrina, D.Cesarića, Draga, Dražica, Drenovac, Dugave, Gavani, Gorica, Grdešićka, Humac, I.B.Mažuranić, I.bana Mažuranića, I.G. Kovačića, Ižišće,J.b.Jelačića, J.J.Štrosmajera, Kalci, K.A.Stepinca, Klanci, Klečka, Kopelska, Kostelić selo, Kralja Tomislava, Krči, Krlenac, Kučinić selo, Kut, Lomošćanska cesta, Lj.Gaja, Mala cesta, Nova cesta, P.Preradovića, Pešćenica, Podvrh I do VIII, Prapućanska, Proce, Put Škare, Radnički put, Saborčanska, Stara cesta, Struga, Sv.Jakov, Sv.Rok, Šetalište Krlenac, Škrile I i II, Hrvatskih rodoljuba, Jakovčić, Vijenac I.Marinkovića, Vijenac T.Ujevića, V. Nazora, Voćarska, Vrtače, Vrtački odvojak, Vučić selo, Zagrad,Zagradski odvojak, Zečeva, Zrinski trg, Zulejkina, Žegar I do X, Trg.dr.F.Tuđmana

0,85

 255,00 kn

 6,00 kn

C KATEGORIJA

Sabljak Selo, Jasenak

 

0,70

 

 

 

210,00 kn

 

 

 

5,00 kn

 

 

D KATEGORIJA

Desmerice, Donje Dubrave, Donje Zagorje, Dujmić selo, Gornje Dubrave, Gornje Zagorje, Hreljin Ogulinski, Marković selo, Drežnica, Ponikve, Popovo selo, Potok Musulinski, Puškarići, Trošmarija, Turkovići Ogulinski, Vitunj, Zagorje, Sabljak selo, Salopek selo, Sveti Petar, Ribarići

 

0,50

 

 

 

150,00 kn

 

 

 

4,00 kn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenti

Naputak Porezna uprava
Popis turističkih mjesta na području grada Ogulina
Popis uplatnih računa

2010 © Turistička zajednica grada Ogulina
Design & Development - Studio Revolucija