Kontakti  |  Hrvatski  |  English

Građani iznajmljivači - apartmani

Apartmani LARA, vl. Ruža Leko

Adresa Jasenak 58A, Ogulin
Mobitel +385 92 1250 948
E-mail tomislavleko3@gmail.com
Internet stranica http://www.apartmani-lara-bjelolasica.eu/
Info

Apartman Lara 1*** (2 + 2 postelje )

Apartman Lara 2*** (4 + 2 postelje)

Studio apartman CENTAR, vl. Marija Mihalić

Adresa Cvijetna 4, Ogulin
Mobitel 091 586 0371
E-mail d.mihalickolic@gmail.com
Info

Studio apartman**** (4 postelje)

Apartman BOBAN vl. Marinko Boban

Adresa Sabljak Selo 27/8
Mobitel 0953888746
E-mail ljubicaboban93@gmail.com
Info

Apartman (2/3)*** (6 postelja + 2 pomoćne postelje)

                 (1/2)*** (2 postelje)

Studio apartman *** (2 postelje)

Studio apartman** (2 postelje)

Studio apartman** (2 postelje)

Apartmani LOVRO, vl. Martina Božičević Badanjak

Adresa Ogulin, Kučinić selo 37
Mobitel +385914793315,+385914793316
E-mail apartman.lovro@gmail.com
Info

Apartman***: 5 stalnih + 2 pomoćne postelje

Apartman***: 3 stalne + 2 pomoćne postelje

Apartman IZVOR, vl. Branko Rupčić

Adresa Ogulin, Desmerice 109B
Mobitel +385 99 2121 005
E-mail brankorupcic109@gmail.com
Info

Apartman***: 4 stalne + 2 pomoćne postelje

Apartman KOD FRANA, Nikolina Salopek Mihalić

Adresa Ogulin, Podvrh II/41
Mobitel +385 99 810 5955
Info

App. Kod Frana ***  1/2 i 1/1 ( 3 + 2 pomoćne postelje)

Ljubica Čavrag

Adresa Jasenak 84
Telefon +385 562 173
Mobitel +385 98 953 3644
Info

app. 1/3 ( 4 stalne + 2 pomoćne postelje)

Apartman SABLJACI, vl. Monika Kurteš

Adresa Ogulin, Ribarići 18B
Mobitel +385 98 950 3249 ; +385 98 798 952
E-mail apartman.sabljaci@gmail.com
Internet stranica https://www.facebook.com/Apartman-Sabljaci-218879288471274/?refid=12
Info

app***: 1/1 (2 stalne + 2 pomoćne postelje)

bike & motorbike friendly

Apartman OGULIN, vl. Dario Žanić

Adresa Ogulin, Sveti Petar 20
Mobitel +385958024200,+38598305043
E-mail dario.zanic@gmail.com
Internet stranica https://www.facebook.com/apartmanogulin
Info

app1***: 1/2 (5 stalnih + 2 pomoćne postelje)

 

Apartman MIŠE, vl. Milan Kolić

Adresa Ogulin, Sabljak selo 27A
Mobitel +385 98 365 865
Info

Apartman*** 1/2 (2 + 2 pomoćne postelje)

Apartman NENO, vl. Dušan Marjanović

Adresa Ogulin, Sv. Rok 108
Mobitel +385 91 789 1662
E-mail macaidusko@net.hr
Internet stranica https://web.facebook.com/Apartman-i-sobe-neno-541325782561329/?_rdc=1&_rdr
Info

app1***: 2/2 (4 stalne postelje i 2 pomoćne postelje)

app2**: 2/2 (4 stalne postelje)

soba1 i 2***: 2/2 (4 stalnih postelja)

soba3**: 1/2 (2 stalne postelje + 1 pomoćna postelja)

 

Apartman MARKO, vl. Višnja Juričić

Adresa Ogulin, Sveti Petar 39A
Mobitel +385989087995,+38598718667
E-mail zlatkojuricic@gmail.com
Info

Apartman*** 1/2 (4 + 2 pomoćne postelje)

Apartmani BELLEZA, vl. Nada Stanić

Adresa Jasenak, Vrelo 148/B
Mobitel +385 (0)92 1740465
E-mail apartmentsbelleza@gmail.com
Internet stranica http://www.apartmanibelleza.com/
Info

1/2, 2/1 app, *** (8 stalnih + 6 pomoćnih postelja)

*bazen na otvorenom

Apartments PAUŠIĆ, Maja Belančić

Adresa Ogulin, Ribarići 73
Mobitel 0977910537
E-mail apartman.pausic@gmail.com
Info

1/2 apartman*** (5 stalnih + 2 pomoćne postelje)

1 studio apartman*** (4 postelje)

Apartmani JURAŠIĆ, vl. Milica Popović

Adresa Ogulin, Otok Oštarijski 3
Mobitel +385 91 793 6628; +385 98 791 608
E-mail apartmani.jurasic@gmail.com
Internet stranica http://www.apartmani-jurasic.com/
Info

app***: 1/1 (2 stalne + 2 pomoćne postelje), 1/2 (3 stalne postelje); 2 app. studio (8 postelja)

Apartmani DRAGIĆ, vl. Tatjana Dragić

Adresa Ogulin, Otok Oštarijski 101/B
Mobitel +385998035400; +385989656580
E-mail dalibordragic76@gmail.com
Info

Apartmani Dragić *** 5 apartmana: 2/2 (4 postelje); 1/2 (2 + 2 pomoćne postelje); 2/2 (4 +2
pomoćne postelje); 1/2 i 1/3 (5 +2 pomoćne postelje); 1/2 i 1/3 (5 + 2
pomoćne postelje)

Apartman GORSKA VILA, vl. Irena Gnjatović

Adresa Voćarska 6, Ogulin
Telefon +385 47 522 - 246
Mobitel +385 99 722 0124
E-mail apartmangorskavila@gmail.com
Info

1/2 app.*** (4 stalne + 2 pomoćne postelje)

Apartman ĐULA, vl. Daliborka Stojanović

Adresa Ogulin, Sv. Rok 93
Mobitel +385 99 317 8513
E-mail dadast30@gmail.com
Info

apartman 1/1 *** (3+2 pomoćne postelje)

Apartman BELIN, vl. Marija Vučić

Adresa Ogulin, Vučić Selo 14C
Telefon +385997379988
Mobitel +38598364139
E-mail apartman.belin@gmail.com
Info

Apartman*** 1/2 (4 + 2 pomoćne postelje)

Apartmani MARIN, vl. Damir Petrušić

Adresa Ogulin, Sv. Rok 58
Telefon +38547532425
Mobitel +385915768405
E-mail ogulin.marin@gmail.com
Internet stranica https://apartmanogulin.wordpress.com/
Info

app1: 1/1*** (2 + 2 pomoćne postelje)

app2: 1/1*** (2 + 2 pomoćne postelje)

Apartman ŠUMSKI DVORI, vl. Zlatko Poljak

Adresa Ogulin, Sabljak selo 55
Mobitel +385921978822
E-mail renata.poljak@hotmail.com
Info

apartment *** 1/2 (4 stalne + 2 pomoćne postelje)

studio apartman*** (4 postelje)

Apartman RAŠĆE, vl. Marijana Petrušić

Adresa Ogulin, Proce 143
Mobitel +385989353092,+38598890619
E-mail apartmanrasce@gmail.com
Info

Apartman*** 1/2 (4 + 2 pomoćne postelje)

Studio apartman MELI, vl. Melita Blašković

Adresa Ogulin, Zagrad 44
E-mail melitablaskovic37@gmail.com
Info

Studio apartman*** (3 stalne postelje)

Apartman ZORA, vl. Marinko Blašković

Adresa Ogulin, Otok Oštarijski, Šegani 83A
Mobitel +385911506319, +385992584926
E-mail marinko.blaskovic@gmail.com
Internet stranica https://www.facebook.com/apartmanzora/?ref=ts&fref=ts
Info

app 1/1*** (3 + 2 pomoćne postelje)

Apartman SODA, vl. Željko Božićević

Adresa Ogulin, Sveti Jakov 12
Mobitel +385921283379
E-mail majabozicevic@hotmail.com
Info

app 1/1*** (6 + 2 pomoćne postelje)

Apartman STIPETIĆ, vl. Josip Stipetić

Adresa Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 10A
Mobitel +385917984097
E-mail enigmaogulin@gmail.com
Info

Apartman*** (3 stalne postelje + 2 pomoćne postelje)

Apartmani MIRTA, vl. Vedran Markoš

Adresa Ogulin, Jasenak, Jasenak 58A
Mobitel +385917905783
E-mail vedran.markos@gmail.com
Info

Apartman Mirta1*** (4 stalne + 2 pomoćne postelje)

Apartman Mirta2*** (2 stalne + 2 pomoćne postelje)

*bazen na otvorenom

Studio apartman SOKOL, vl. Milan Trdina

Adresa Ogulin, Hreljin Ogulinski, Okruglica 24A
Telefon +38547586175
Mobitel +385989729033
E-mail trdinadrazen80@gmail.com
Info

Studio apartman*** (4 postelje)

Apartman MIHALIĆ, vl. Damir Mihalić

Adresa Ogulin, Ribarići 83B
Telefon +38598797734
Mobitel +385989427755
E-mail apartman.mihalic@gmail.com
Info

Apartman**** (4 + 2 pomoćne postelje)

Apartman ELLEN-LARA, vl. Mirjana Antičević

Adresa Ogulin, Jasenak, Vrelo 119O
Mobitel +385917840939
E-mail info@bjelolasica-smjestaj.com
Internet stranica http://www.bjelolasica-smjestaj.com/
Info

Apartman*** (4+2 pomoćne postelje)

Studio apartman SALOPEK, vl. Zdravka Salopek

Adresa Ogulin, Nova cesta 70
Mobitel +385989908323
E-mail salopekzdravka@gmail.com
Info

Studio apartman*** (3 postelje)

Apartman ANNA, vl. Branko Puškarić

Adresa Ogulin, Podvrh IV/26
Mobitel +385953905092
E-mail brapuska123@gmail.com
Info

Apartman 1/2*** (5 stalnih + 2 pomoćne postelje)

Studio apartman T&I, vl. Vesna Pavlić

Adresa Ogulin, Sveti jakov 192
Mobitel +385913957250
E-mail vesnapavlicogulin@gmail.com
Info

Studio apartman*** (4 stalne postelje)

Apartman LUKA, vl. Slavko Vinski

Adresa Ogulin, Podvrh 1/22
Mobitel +385989237551
E-mail nikolina.brozovic000@gmail.com
Info

Apartman*** (4 + 2 pomoćne postelje)

Apartman SUNCE, vl. Željka Peraković

Adresa Mala Cesta 12, Ogulin
Mobitel 099 691 4292
E-mail zeljka.perakovic@ka.t-com.hr
Info

Apartman (1/3)*** (3 postelje)

                 (1/2)*** (2 postelje)

 

Mara Tomić

Adresa Jasenak bb
Telefon +385 47 522 533
Mobitel +385 91 152 2533
Info

app. 1/2 ** (4 stalne postelje + 1 pomoćna postelja), bike&bed

Radmila Knez

Adresa Jasenak 87
Mobitel +385 98 419 172
E-mail tk-ingelektro@net.hr
Info

app. 1/2 (4 postelje), ** , bike&bed

Ivan Ljubanović

Adresa Vrelo 158
Mobitel +38598239141
E-mail iljubanovic@net.hr
Internet stranica http://www.bjelolasica-apartmani.com.hr/
Info

app. 3/2 (6 stalnih postelja i 6 pomoćnih postelja), ***, bike&bed

 

Apartmani NINO, vl. Nikola Mamula

Adresa Jasenak 43d
Mobitel +385981606361
E-mail snezana.mamula@gmail.com
Internet stranica http://www.bjelolasica.org/
Info

1 app (5 postelja) **; app studio** (2 postelje)

2010 © Turistička zajednica grada Ogulina
Design & Development - Studio Revolucija