Kontakti  |  Hrvatski  |  English

Vitunjska gradina

Mjesto Vitunj smješteno je zapadno od Ogulina, u blizini izvora Vitunjčice, pritoke Dobre.

Posve je sigurno da je utvrda Vitunj postojala u prvoj polovici XV. st., a prema obliku gradnje pretpostavlja se da potječe iz XIII. stoljeća, jer nema pisanih podataka o ovoj građevini. Prvi put se spominje 1449. godine u posjedu Frankopana. Godine 1575. utvrda je napuštena, a njezinu obrambenu funkciju preuzima Ogulin.

Do danas su sačuvane ruševine utvrde Vitunj, koje i dalje dominiraju krajolikom.

2010 © Turistička zajednica grada Ogulina
Design & Development - Studio Revolucija